Automatisk konsolidering af alle dine selskaber Visit add-on website

Overskuelig og smidig konsolidering

Som koncern kan det være en stor opgave at overskue aktiviteterne i de enkelte dattervirksomheder. Typisk foregår konsolideringen i regneark, og er en lang og besværlig process. Ved at bruge budget123+ kan du erstatte regneark med et system, som mindsker risikoen for fejl, og som laver størstedelen af arbejdet selv, så du hurtigt kan komme i gang med næste arbejdsopgave.

budget123+ håndterer eliminering af koncerninterne transaktioner, både i relation til budget og regnskabstal. Du kan konsolidere, selvom ikke alle datterselskaber anvender det samme regnskabssystem, eller ens kontoplaner. Valuta håndteres ved en simpel angivelse af kurser.

 

Klart det bedste Budget-og konsolideringsværktøj på markedet til en overkommelig pris og ekstremt tilgængeligt. Setup og support fra budget123s side har
fra første dag været uovertruffen. budget123 er ekstremt intuitivt og kan imødekomme vores krav om budgettering samt konsolidering i flere forskelige valutaer” 

Jens Thomsen, Techedge.

 

Country Denmark
Category Reporting
Type Independent Add-on
Platform iOS, Mac OS, Windows, Linux, Android
Which industry is the Add-on for Alle
Requirements Datterselskaber skal have licens til budget123 eller report123
Purpose of the Add-on Konsolidering af budgetter og regnskabstal for koncern eller gruppering af selskaber.
Latest Version 5.4
Price Opstart 1.500 kr./datterselskab plus 100 kr./mdr./datterselskab.
The Add-on is developed by: budget123 | E-Mail | Egelundsvej 18 5260 Denmark

Yes, I would like to be contacted regarding this add-on

*
*

Top